ثبت نام برای دریافت خبرنامه آزمایشگاه

۱۳۹۲/۰۲/۱۴

به اطلاع کلیه ذی نفعان این مجموعه آزمایشگاهی می رساند با توجه به استقرار ایزو 17025 و در راستای ارائه خدمات بهتر به مشتریان این آزمایشگاه اقدام به انتشار خبرنامه های ماهانه حاوی مطالبی در خصوص کالیبراسیون ، ابزار های اندازه گیری و کنترل سیستم های اندازه گیری و ...  نموده است.


خبرنامه شماره 5 فروردین امسال برای کلیه شرکت های عضو ارسال گردید.

در صورت تمایل به دریافت خبرنامه های آزمایشگاه خواهشمند است نام شرکت ، آدرس ایمیل و تلفن همراه خود را به یکی از آدرس های ذیل ارسال نمایید :

 

info@rasamlab.ir

rasam_cal@yahoo.com