توزین با ترازوهای آزمایشگاهی

۱۳۹۱/۰۸/۰۳

 

1-     میز توزین

 

ü      میز توزین باید یک میز ثابت سنگی یا آزمایشگاهی باشد.

ü      قابلیت انتقال لرزش میز توزین تا حد امکان کم باشد و هنگامی که کاری روی آن صورت می گیرد خم نشود.

ü      میز توزین باید ضد مغناطیس باشد )از جنس استیل نباشد( .

ü      میز توزین باید در برابر بارهای الکترواستاتیک محافظت شود )از جنس پلاستیک یا شیشه نباشد(.

ü      میز توزین بهتر است یا روی کف اتاق یا روی دیوار ثابت شده باشد. نصب میز بطور هم زمان روی هر دو مکان لرزش را از دیوار و کف اتاق انتقال می دهد.

ü      میز توزین و محل نصب آن بهتر است به حدی ثابت باشد که اگر یک نفر به میز تکیه دهد ویا کسی راه برود نشاندهی ترازو تغییر نکند. از مواد نرم در زیر پایه های میز استفاده نکنید. بهتر است ترازو مستقیماً روی پایه های میز قرار گیرد زیرا در این نقاط لرزش کمتر است.

 

2-     اتاق کار

 

ü      در اتاق کار نباید هیچگونه لرزش و جریان هوای ناخواسته وجود داشته باشد.

ü      میز توزین را در یک گوشه اتاق قرار دهید. در یک ساختمان گوشه های اتاق کمترین لرزش را دارند. بهتر است از درهای کشویی استفاده شود تا جریان هوای ناشی از حرکت در به حداقل برسد.

 

3-     دما

 

ü      از آنجا که نتایج توزین همواره تحت تأثیر دما است سعی کنید دمای اتاق را تا حد امکان ثابت نگهدارید

ü      در حالت ایده آل، رطوبت نسبی بهتر است بین 40 تا 60 درصد باشد .نباید در رطوبت کمتر از % 20 و یا بیش از % 80  از ترازو استفاده شود.

ü      چنانچه از ترازوهای میکرو استفاده می کنید توصیه می شود ثبات و یا نشان دهنده رطوبت در آزمایشگاه نصب شود و در صورت امکان بهتر است تغییرات تصحیح شوند.

 

4-      روشنایی

 

ü      در صورت امکان، ترازو را در یک  اتاق بدون پنجره قرار دهید. تابش مستقیم نور خورشید )گرما( روی نتیجه توزین تأثیر خواهد گذاشت.

ü      برای اجتناب از گرمای تشعشعی، تا حد امکان ترازو را از چراغهای روشنایی دور نگه دارید. این فاصله در مورد لامپ های حبابی بیشتر باید رعایت شود. بهتر است از لامپ های فلورسنت استفاده کنید.

 

5-     هوا

 

ü      ترازو را در جریان هوای ناشی از هواساز یا وسایلی که در آنها خنک کننده ) بادبزن ( بکار رفته نظیر کامپیوترها یا وسایل آزمایشگاهی بزرگ قرار ندهید.

ü      ترازو را تا حد ممکن از رادیاتور دور نگه دارید. زیرا نزدیک بودن ترازو به رادیاتور علاوه بر تغییر دما ، موجب تولید جریان های قوی هوا می شود که می تواند عملکرد ترازو را نیز مختل کند.

ü      ترازو را در نزدیکی در اتاق قرار ندهید.

ü      از قرار دادن ترازو در مکان پر رفت و آمد ، اجتناب کنید زیرا رفت و آمد در نزدیکی ترازو جریان هوا ایجاد می کند

 

دانلود فایل pdf مقاله